Tips och tutorials

Kryptovalutor är mycket volatila omsättbara tillgångar. Detta gör dem mycket lukrativa att handla. Men de är också super riskabla att handla. Detta förväntas med tanke på den starka positiva korrelationen mellan risk och avkastning.

Ju högre risk du är villig att ta, desto högre potentiell belöning. Kryptotillgångar är till stor del oreglerade och detta ökar handelsrisken och BitProfit är här för att hjälpa. Branschen kan dock snart bli reglerad i alla större ekonomier. Ledande globala ekonomier som USA och Storbritannien är i slutskedet av att utveckla ett regelverk för krypto.

 Mycket händer på kryptomarknaderna idag, vilket gör branschen till den bästa insatsen för spekulanter. Vi har lyft fram några viktiga tips att följa för att få fantastiska resultat av denna handelsplattform.

Börja i det små och återinvestera för tillväxt

Du bör aldrig lägga alla dina besparingar i krypto. Detta beror på att marknaderna är superflyktiga och din investering kan utplånas inom några minuter. Att investera i det du har råd att förlora är ett försiktigt investeringsbeslut. Handelsverktyg som t.ex BitProfit kommer med verktyg som hjälper dig att återinvestera vinsten för snabb tillväxt. Använd dessa verktyg.

Ta riskhantering på allvar

Du planerar att misslyckas om du inte har en riskhanteringsplan. Riskhanteringsplanen bör vara i linje med din riskaptit och handelsmål. Din riskaptit definieras av din handelspsykologi och finansiella status. De finansiella mäklarna som arbetar med oss ​​tillhandahåller verktygen som hjälper dig att mäta din riskaptit. De tillhandahåller också riskkontrollfunktioner som Stop Loss och Take Profit.

Välj en handelstidszon

Kryptovolatiliteten skiljer sig med tidszoner. Tidszonerna EDT och LST ger störst volatilitet. Kryptohandel är mer lukrativt under hög volatilitet. Välj antingen EDT- eller LST-tidszonen och handla från 8:00 till 4:00 i var och en av tidszonerna.